Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas

     LT | EN | RU   |   2020 Rugsėjo 24, Ketvirtadienis 18:40   |   Paieška   |   Greitoji paieška
V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

APIE MUS

NPPSS vizija, misija, veiklos kryptys

2015-03-31


NPPSS veiklos kryptys

NPPSS organizacijos inicijavo, koordinavo ir įgyvendino socialines akcijas, kuriomis buvo apginti daugybės pareigūnų interesai ir atkurtos pažeistos teisės: „Atėmė. Atima. Atims“, „Priversti tylėti“, „Basas pareigūnas-nesaugūs žmonės“.

NPPSS per metus suteikia apie 1 tūkst. teisinių konsultacijų, atstovauja pareigūnus beveik 300 bylų teismuose.

NPPSS bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir teikia paramą idėjoms, skatinančioms pilietiškumą, stiprinančias samdomų darbuotojų interesų apsaugą. Kartu su judėjimu Naujoji kairė NPPSS surengė pilietinę akciją „Vergų turgus“ prie šalies Prezidentūros. NPPSS vadovai ir administracijos teisininkai teikė pagalbą tėvams, susibūrusiems į Family genocide judėjimą, padėjo susikurti kelioms sėkmingai Lietuvoje veikiančioms profesinėms sąjungoms. NPPSS teikė teisinę, materialinę, socialinę paramą Kalvarijos pareigūnams, atskleidusiems aukštų teisėsaugos pareigūnų korupciją.

NPPSS rėmė Jungtinio demokratinio judėjimo inicijuotą kampaniją ir protesto akcijas, nukreiptas prieš neskaidrų „Leo“ sandorį.

NPPSS vizija

Pareigūnus vienijanti organizacija, kuria pasitiki Lietuvos teisėsaugos pareigūnai. NPPSS telkia, kuria, realizuoja pažangiausias idėjas ir veiksmus, užtikrinančius palankiausias sąlygas tarnybai ir saviraiškai.

NPPPS PRIORITETINĖS KRYPTYS 2015-2016 m. 

1. Ugdyti lyderystę  ir didinti narystę (Atsakingi tarybos nariai: Saulius Baltakis, Tomas Vaitkunskas, Tomas Mačiulaitis, Giedrius Krilavičius, Rimvydas Versinskas)

2. Stiprinti pasitikėjimą ir NPPSS kaip galios centro įvaizdį per vidinę  ir išorinę komunikaciją (Atsakingi tarybos nariai: Vaidas Laukys, Vytautas Lamauskas, Rasa Prašmuntienė)

3. Sutelkti pareigūnus bendriems tikslams (Atsakingi tarybos nariai: Roma Katinienė, Alfredas Povilanskas)

4. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą (Atsakingi tarybos nariai: Andrius Bareika)

Kokių paslaugų galite tikėtis tapę NPPSS profesinių sąjungų nariais?

NPPSS administracija:

1. Atstovauja pareigūnus beveik trijuose šimtuose administracinių, baudžiamųjų procesų teismuose kasmet;

2. Užtikrina advokato paslaugas ikiteisminiame tyrime, teisme tais atvejais, kai pareigūno baudžiamasis persekiojimas susijęs su jo tarnybinių pareigų vykdymu ar dėl tarnybos. Teikia neatidėliotiną teisinę pagalbą telefonu, el. paštu, betarpiškai biure;

3. Siunčia atstovus į pareigūnų atrankos, kvalifikacijos vertinimo, atestacijos komisijas;

4. Teikia konsultacijas pareigūnams tarnybinių patikrinimų procesų metu, tarnybinių ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo atvejais, darbo laiko apskaitos, socialinių garantijų įgyvendinimo, šeimos teisės, tarnybos organizavimo ir kitais klausimais;

5. Analizuoja dokumentus ir sprendimus, susijusius su tarnybos organizavimo, darbo laiko apskaita ir teikia konsultacijas ir išvadas;

6. Inicijuoja derybas ir konsultacijas su įstaigų vadovais, politikais, valdžios įstaigų atstovais, kuriose atstovaujami ir ginami pareigūnų interesai ir jose dalyvauja;

7. Stebi ir analizuoja įregistruotus teisės aktų projektus, priimamus teisės aktus, vertina jų poveikį pareigūnų ekonominiams, socialiniams ir profesiniams interesams, teikia pastabas ir pasiūlymus;

8. Inicijuoja informavimo ir konsultavimo procedūras, kai įstaiga reorganizuojama (pertvarkoma) ir dėl to gali būti pažeisti pareigūno ar jų grupės interesai;

9. Organizuoja protesto akcijas ir visuomenės informavimo kampanijas;

10. Administruoja tinklapį pareigūnai.lt, rengia informaciją spaudai;

11. Rengia konferencijas, suvažiavimus, susirinkimus, diskusijas, apskritus stalus;

12. Rengia NPPSS lyderių (NPPSS, šakinių profesinių sąjungų, komitetų narių) mokymus vadybos, teisės, organizacinės elgsenos ir kt. temomis;

13. Kartu su Pareigūnų kredito unija teikia prieinamas finansines paslaugas pareigūnų bendruomenei;

14. Konsultuoja šeimos, paveldėjimo teisės klausimais;

15. Padeda įsteigti profesines sąjungas, asociacijas, klubus, skatina jų veiklą, taip pat individualias savanorystės iniciatyvas, kuriomis siekiama ginti pareigūnų bendruomenės interesus.


Daugiau naujienų

Apklausa

Ar pritariate pareigūnų pensijinio amžiaus padidinimui iki 25 metų?
Praėjusios apklausos rezultatai
Ar esate patenkintas atlyginimo padidinimu?
1. Taip, nes tai rodo, kad padėtį stengiamasi gerinti.  9%
2. Ne, nes padidinimas buvo labai menkas ir jo beveik nepajutau.  69%
3. Man nerūpi, nes ketinu palikti tarnybą.  21%
Apklausų archyvas

Naujienos iš policijos departamento

Mūsų padaliniai

flash