Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas

     LT | EN | RU   |   2020 Lapkričio 01, Sekmadienis 03:58   |   Paieška   |   Greitoji paieška
V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

Profesinė sąjunga: į darbo laiką turi būti įskaitomas ne tik laikas, praleistas komandiruotėje, bet ir vykimas į kitą vietovę

2016-03-31

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadą Renatą Požėlą dėl Užsieniečių registracijos centro (URC) pareigūnų tarnybinių komandiruočių ir kelionės į kitą vietovę laiko įskaitymo į darbo laiką ir apmokėjimo už jį teisės aktų nustatyta tvarka.

Profesinės sąjungos žiniomis, į kitą vietovę komandiruojamų URC pareigūnų ir darbuotojų kelionės ir komandiruotės laikas nėra apskaitomas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ir atitinkamai apmokamas.

„Turime žinių, kad vienas mūsų narių, URC vado įsakymu buvo komandiruotas dalyvauti FRONTEX agentūros koordinuojamoje bendroje grąžinimo operacijoje į Gruziją ir Armėniją. Pastarajam ir kitiems vykusiems asmenims buvo pavesta išmokėti 100 proc. dienpinigių už pirmą ir 50 proc. už antrą dieną bei kartu apmokėti kelionės draudimo, nakvynės Tbilisyje ir lėktuvo bilietų kainas pagal pateiktas sąskaitas faktūras“, - pasakoja LPPPS tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas.

Vasario mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nurodyta, kad pareigūnas dirbo 7 val. į pareigūno darbą laiką neįskaitant 20 val. laiko, kurį pastarasis praleido kelionėje į kitą vietovę ir komandiruotėje. Profesinės sąjungos turimomis žiniomis, analogiškoje situacijoje atsiduria ir kiti VSAT URC komandiruoti pareigūnai.

Vadovaujantis Darbo kodeksu, „darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai“. Be to, į darbo laiką įskaitomos „tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas“, numatoma, kad „darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos“. Taigi į darbo laiką turi būti įskaitomas ne tik laikas, praleistas komandiruotėje, bet ir vykimas į kitą vietovę, kur asmuo atlieka pavedimu, įsakymu pavestas funkcijas, įskaitant ir komandiruotę.

Be kita ko dažnai į kitą vietovę nei tarnybos vietovė komandiruojami pareigūnai dažnai darbo funkcijas atlieka nakties metu, poilsio dienomis ar viršydami nustatytą darbo valandų per dieną normą.

„Komandiruojamam darbuotojui turi būti taikomi visi Darbo kodekso reikalavimai, susiję su darbo laiko apskaita, nukrypimais nuo normalių darbo sąlygų ir pan. Mūsų žiniomis, VSAT URC komandiruojamiems pareigūnams ir darbuotojams ne tik neapskaitomas komandiruotėje praleistas darbo laikas kaip darbas naktį, poilsio dienomis, bet ir apskritai toks laikas nėra įtraukiamas į darbo laiko apskaitos žiniaraščius“, - teigia J. Amelinas.

LPPPS prašo VSAT imtis neatidėliotinų priemonių aukščiau nurodytiems pažeidimams, susijusiems su Darbo kodekso imperatyvių reikalavimų nesilaikymu, pašalinti. 

LPPPS informacija


Daugiau naujienų

Apklausa

Ar pritariate pareigūnų pensijinio amžiaus padidinimui iki 25 metų?
Praėjusios apklausos rezultatai
Ar esate patenkintas atlyginimo padidinimu?
1. Taip, nes tai rodo, kad padėtį stengiamasi gerinti.  9%
2. Ne, nes padidinimas buvo labai menkas ir jo beveik nepajutau.  69%
3. Man nerūpi, nes ketinu palikti tarnybą.  21%
Apklausų archyvas

Naujienos iš policijos departamento

Mūsų padaliniai

flash